(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach WOO-I.4210.6.2016.KT.49 z dnia 27 czerwca 2022 r.
» Harmonogram dyżurów radnych Rady Miejskiej w Suchedniowie lipiec - grudzień 2022 r.
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego z dnia 03.06.2022 r. Znak: GG-II.683.17.2021
» Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 21.06.2022 r. Znak: GNI.6220.1.2021
 • Zamówienia publiczne
 • Zamówienia powyżej 130 000,00 zł
 • Ogłoszenie o zamówieniu: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi

  pn.: 'Przebudowa drogi gminnej Nr 389003T – Ostojów – Krzyżka - Podłazie', 'Przebudowa drogi gminnej – ul. Stokowiec

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Usługi
  'Przebudowa drogi gminnej Nr 389003T – Ostojów – Krzyżka - Podłazie' oraz 'Przebudowa drogi gminnej – ul. Stokowiec w
  Suchedniowie'. - nadzór inwestorski.
  SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
  1.1.) Rola zamawiającego
  Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
  1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Suchedniów
  1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009917
  1.5) Adres zamawiającego
  1.5.1.) Ulica: Fabryczna 5
  1.5.2.) Miejscowość: Suchedniów
  1.5.3.) Kod pocztowy: 26-130
  1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
  1.5.5.) Kraj: Polska
  1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
  1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.suchedniow.bip.doc.pl/
  1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
  terytorialnego
  1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
  SEKCJA VIII – PROCEDURA
  8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 12:00
  8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
  8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 12:00
  8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-25

  STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/


  Data wprowadzenia: 2022-05-19 1524
  Data upublicznienia: 2022-05-19
  Art. czytany: 169 razy

  » Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - rozmiar: 25600 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - rozmiar: 334959 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie - rozmiar: 184254 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - rozmiar: 978118 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » WYNIK POSTĘPOWANIA - CZĘŚĆ 1 - rozmiar: 335112 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załączniki nr 7 do SWZ - rozmiar: 33334 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 1 do SWZ - rozmiar: 27887 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 2 do SWZ - rozmiar: 38400 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 3a do SWZ - rozmiar: 18383 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3 do SWZ - rozmiar: 19642 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 4a do SWZ - rozmiar: 18568 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 4 do SWZ - rozmiar: 17805 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 5 do SWZ - rozmiar: 120320 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 6 do SWZ - Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP - rozmiar: 2993042 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 8 do SWZ - rozmiar: 39936 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 9 do SWZ - rozmiar: 50688 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Jaszczur
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów