(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o postępowaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie
» Postępowanie na “Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Suchedniów oraz z PSZOK”.
» Aktualizacja planu nr 7 wrzesień 2022
» Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania pn.: Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie”
» Wspólne posiedzenie 4 komisji stałych Rady Miejskiej tj. :
 • Ogłoszenia/Obwieszczenia
 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 21.06.2022 r. Znak: GNI.6220.1.2021

  Suchedniów, 21.06.2022 r.
  Znak: GNI.6220.1.2021

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029)

  Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

  zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na działce o nr ewid. 788/5 oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie.

  Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie w godzinach od 7:30 do 15:30 w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  Z up. Burmistrza
  Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
  mgr inż. Dariusz Miernik
  Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone w dniu 23.06.2022 r. na stronie internetowej www.suchedniow.bip.doc.pl


  Data wprowadzenia: 2022-06-23 1055
  Data upublicznienia: 2022-06-23
  Art. czytany: 226 razy

  » Obwieszczenie - rozmiar: 13325 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mariusz Ślusarczyk
  Rejestr zmian:
  2022-06-23
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Mariusz Ślusarczyk
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Mariusz Ślusarczyk
  3. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Mariusz Ślusarczyk
  4. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Mariusz Ślusarczyk
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów