(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Ochrona Danych Osobowych (RODO)
A Status Prawny
A Wydziały
A Władze
A Struktura organizacyjna
A Jednostki pomocnicze
A Jednostki podległe
A Mienie komunalne
A Budżet i finanse
A Oferty inwestycyjne
A Ogłoszenia/Obwieszczenia
A Zamówienia publiczne
A Przetargi
A Petycje
A Pożytek publiczny
A Oświadczenia majątkowe
A Rejestry i ewidencje
A Oferty pracy
A Kontakt
A Wybory i Referenda
A PROGRAMY, STRATEGIE
A Raport o stanie gminy
A OCHRONA ŚRODOWISKA
A PROGRAM REWITALIZACJI
A Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
A PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
A Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
A Instrukcja obsługi
A Kontrole zewnętrzne
A Spis Rolny 2020 r.
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
A Dokumenty do pobrania
A Planowanie Przestrzenne
A Deklaracja dostępności
A Prawo Miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy Strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
A» Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
A» Aktualizacja planu zamówień na 2023
A» Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie
A» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 27.01.2023 r. Znak: GNI.6733.7.2022
 • Zamówienia publiczne
 • Zamówienia powyżej 130 000,00 zł
 • Ogłoszenie o postępowaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie

  INFORMACJA O STRONIE INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

  Nazwa postępowania: “Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie”.

  Nr postępowania nadany przez zamawiającego: GNI.271.13.2022.AJ
  Nr ogłoszenia o zamówieniu publikowanym w BZP: 2022/BZP 00367669/01
  Data wszczęcia postępowania: 28.09.2022 r.
  Identyfikator postępowania BZP: a3f4bc26-ad38-47e7-ba04-164306106a07
  Identyfikator postępowania miniPortal: ocds-148610-33053bc7-3d67-11ed-9171-f6b7c7d59353


  Zamawiający informuje, że wszelkie dokumenty niniejszego postępowania odstępne są na stronie internetowej prowadzonego postępowania dostępnej pod adresem URL:
  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a3f4bc26-ad38-47e7-ba04-164306106a07

  Zamawiający w załączeniu do niniejszej wiadomości ze względu na ograniczony rozmiar plików możliwy do zamieszczenia na platformie miniPortal zamieszcza:
  - załącznik nr 9 do SWZ – dokumentacja projektowa (podzielony na 13 części)
  - załącznik nr 14 do SWZ – geologia.


  Data wprowadzenia: 2022-09-28 1330
  Data upublicznienia: 2022-09-28
  Art. czytany: 621 razy

  » Informacja o stronie internetowej prowadzonego postępowania - rozmiar: 26624 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 10 do SWZ - Przedmiary robót - rozmiar: 450854 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 11 do SWZ - SST - rozmiar: 4072005 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 14 do SWZ - Geologia - rozmiar: 86347215 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 9 do SWZ część 1 - rozmiar: 59658713 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 9 do SWZ część 10 - rozmiar: 87861372 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 9 do SWZ część 11 - rozmiar: 78672585 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 9 do SWZ część 12 - rozmiar: 76582922 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 9 do SWZ część 13 - rozmiar: 83883288 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 9 do SWZ część 2 - rozmiar: 82862408 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 9 do SWZ część 3 - rozmiar: 81934199 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 9 do SWZ część 4 - rozmiar: 83564453 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 9 do SWZ część 5 - rozmiar: 77377784 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 9 do SWZ część 6 - rozmiar: 74824804 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 9 do SWZ część 7 - rozmiar: 30256083 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 9 do SWZ część 8 - rozmiar: 77163702 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 9 do SWZ część 9 - rozmiar: 86959006 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Jaszczur
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów