Ogłoszenie o postępowaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie

2022-09-28 1330
Art. czytany: 620 razy

INFORMACJA O STRONIE INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Nazwa postępowania: “Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie”.

Nr postępowania nadany przez zamawiającego: GNI.271.13.2022.AJ
Nr ogłoszenia o zamówieniu publikowanym w BZP: 2022/BZP 00367669/01
Data wszczęcia postępowania: 28.09.2022 r.
Identyfikator postępowania BZP: a3f4bc26-ad38-47e7-ba04-164306106a07
Identyfikator postępowania miniPortal: ocds-148610-33053bc7-3d67-11ed-9171-f6b7c7d59353


Zamawiający informuje, że wszelkie dokumenty niniejszego postępowania odstępne są na stronie internetowej prowadzonego postępowania dostępnej pod adresem URL:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a3f4bc26-ad38-47e7-ba04-164306106a07

Zamawiający w załączeniu do niniejszej wiadomości ze względu na ograniczony rozmiar plików możliwy do zamieszczenia na platformie miniPortal zamieszcza:
- załącznik nr 9 do SWZ – dokumentacja projektowa (podzielony na 13 części)
- załącznik nr 14 do SWZ – geologia.