(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.) z dnia 22.11.2022 r.
» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Sportu i Rekreacji
» Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2023 - 2038
» Projekt budżetu Gminy Suchedniów na 2023 r.
» Załącznik graficzny do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru kopalni „Baranów” w Suchedniowie
 • Zamówienia publiczne
 • Zamówienia powyżej 130 000,00 zł
 • Ogłoszenie o postępowaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie

  INFORMACJA O STRONIE INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

  Nazwa postępowania: “Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie”.

  Nr postępowania nadany przez zamawiającego: GNI.271.13.2022.AJ
  Nr ogłoszenia o zamówieniu publikowanym w BZP: 2022/BZP 00367669/01
  Data wszczęcia postępowania: 28.09.2022 r.
  Identyfikator postępowania BZP: a3f4bc26-ad38-47e7-ba04-164306106a07
  Identyfikator postępowania miniPortal: ocds-148610-33053bc7-3d67-11ed-9171-f6b7c7d59353


  Zamawiający informuje, że wszelkie dokumenty niniejszego postępowania odstępne są na stronie internetowej prowadzonego postępowania dostępnej pod adresem URL:
  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a3f4bc26-ad38-47e7-ba04-164306106a07

  Zamawiający w załączeniu do niniejszej wiadomości ze względu na ograniczony rozmiar plików możliwy do zamieszczenia na platformie miniPortal zamieszcza:
  - załącznik nr 9 do SWZ – dokumentacja projektowa (podzielony na 13 części)
  - załącznik nr 14 do SWZ – geologia.


  Data wprowadzenia: 2022-09-28 1330
  Data upublicznienia: 2022-09-28
  Art. czytany: 431 razy

  » Informacja o stronie internetowej prowadzonego postępowania - rozmiar: 26624 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 10 do SWZ - Przedmiary robót - rozmiar: 450854 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 11 do SWZ - SST - rozmiar: 4072005 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 14 do SWZ - Geologia - rozmiar: 86347215 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 9 do SWZ część 1 - rozmiar: 59658713 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 9 do SWZ część 10 - rozmiar: 87861372 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 9 do SWZ część 11 - rozmiar: 78672585 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 9 do SWZ część 12 - rozmiar: 76582922 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 9 do SWZ część 13 - rozmiar: 83883288 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 9 do SWZ część 2 - rozmiar: 82862408 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 9 do SWZ część 3 - rozmiar: 81934199 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 9 do SWZ część 4 - rozmiar: 83564453 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 9 do SWZ część 5 - rozmiar: 77377784 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 9 do SWZ część 6 - rozmiar: 74824804 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 9 do SWZ część 7 - rozmiar: 30256083 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 9 do SWZ część 8 - rozmiar: 77163702 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 9 do SWZ część 9 - rozmiar: 86959006 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Jaszczur
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów