(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 'Budowa zbiornika wodnego Bzin
» Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
» Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych niezbędnych do realizacji inwestycji
» DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA IT DLA GMINY SUCHEDNIÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO CYFROWA GMINA
» Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
 • Ogłoszenia/Obwieszczenia
 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów

  Suchedniów, dnia 11.01.2022 r.

  Znak: GNI.6131.117.2021

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i 64 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735)

  Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

  zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25 – 550 Kielce, działającej przez pełnomocnika Pana Mikołaja Gałkę – przedstawiciela firmy: Tesgas S.A., Dąbrowa, ul. Batorowska 9, 62 – 070 Dopiewo, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na działkach o numerach ewidencyjnych: 313, 423, 427, 671/1, 845/4 – obwód ewidencyjny Ostojów. Usunięcie drzew i krzewów związane jest z działaniem inwestycyjnym Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach pn. „Budowa gazociągów w/c DN 300 o długości ok. 33,9 km i DN 100 o długości ok. 1,25 km w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza – Kielce” w ramach umowy nr 2021/PSGWA00/DR/PSBLMMK/1649 z dnia 01.03.2021 r. zawartej pomiędzy Tesgas S.A. a Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.
  Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie w godzinach 730 – 1530 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 41/25 43 186 wew. 53.
  W myśli art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

  Burmistrz Miasta i Gminy
  mgr inż. Cezary Błach


  Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone w dniu 11.01.2022 r. na stronie internetowej www.suchedniow.bip.doc.pl  Data wprowadzenia: 2022-01-11 1002
  Data upublicznienia: 2022-01-11
  Art. czytany: 555 razy

  » Obwieszczenie - rozmiar: 32256 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Niemczyk
  Autor dokumentu: Ewa Niemczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów