(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr 34/2021 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w uchwale budżetowej..
» Uchwała Nr 33/2021 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Suchedniów
» Obwieszczenie - Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów zawiadamia o wszczęciu postępowania
» Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 r.
» Konsultacje społeczne dokumentu - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Suchedniów na lata 2021–2028 (Projekt 2.0)
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 0050.5.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego

  Zarządzenie Nr 0050.5.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego


  Na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 34 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. ( Dz. U z 2019 r. poz. 1775
  ze zm.) zarządzam co następuje:

  § 1.

  1.Mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego wykonywania prac spisowych na terenie na terenie Gminy Suchedniów, powołuję Gminne Biuro Spisowe (GBS) z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy.
  2.Gminne Biuro Spisowe działa od chwili powołania do czasu całkowitego rozliczenia przeprowadzonego spisu; po czym ulega rozwiązaniu.


  § 2.

  W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą następujący pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie:

  1. Karolina Styczeń pełniąca funkcję koordynatora GBS
  2. Beata Borkowska członek
  3. Monika Lisowska członek
  4. Justyna Wierzbińska członek


  § 3.

  Do zadań GBS należy:
  1.zapewnienie funkcjonowania gminnego biura spisowego;
  2.uruchomienie stanowiska komputerowego z zainstalowanym oprogramowaniem do przeprowadzenia samospisu internetowego oraz zapewnianie niezbędnej pomocy w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji;
  3.prowadzenie działań promujących spis, a zwłaszcza samospis, we współpracy z WBS, w oparciu o materiały przygotowane w CBS;
  4.przeprowadzenie odpowiedniej akcji informacyjnej i popularyzacyjnej, mającej na celu nabór wystarczającej liczby kandydatów na rachmistrzów terenowych i monitorowanie jej oddziaływania; w oparciu o materiały przygotowane w CBS oraz w ścisłej współpracy z WBS i zgodnie z przyjętą linią komunikacji,
  5.współpraca z właściwym miejscowo WBS w pracach logistycznych oraz organizacyjno- technicznych;
  6.wsparcie koordynatora gminnego w bieżących sprawach dotyczących spisu;
  7.rejestracja danych kandydatów na rachmistrzów terenowych w SER;
  8.przekazanie kandydatom na rachmistrzów terenowych informacji o szkoleniach i dokonanie kwalifikacji osób spełniających wymogi konieczne do pracy w charakterze rachmistrza terenowego;
  9.prowadzenie listy osób, które zakwalifikowane zostaną do pełnienia roli rachmistrza oraz osób, które stanowić będą zasób rezerwowy do powołania na rachmistrza w razie zaistnienia takiej potrzeby;
  10.monitorowanie czynności w ramach spraw spisowych i raportowanie wyników tego monitorowania,
  11.przekazywanie do WBS meldunków o przebiegu prac spisowych na terenie gminy drogą
  e-mailową;
  12.kontrola przebiegu realizacji spisu oraz bezzwłoczne zgłaszanie do GKS wszelkich problemów organizacyjnych,
  a do WBS wszelkich problemów metodologicznych nierozstrzygniętych w oparciu o obowiązujące instrukcje;
  13.udzielanie pomocy rachmistrzom terenowym we wszystkich sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu rachmistrzów lub mogących spowodować niekompletność wyników spisu;
  14.sporządzenie raportu z przebiegu spisu powszechnego i przesłanie drogą e-mailową do WBS,

  § 4.

  Gminne Biuro Spisowe wykonuje zadania zgodnie z harmonogramem prac biura, który określa Generalny Komisarz Spisowy w Instrukcji organizacyjnej do NSPLiM w 2021 r.


  § 5.

  Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi GBS.


  § 6.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  Burmistrz Miasta i Gminy
  Cezary Błach


  Data wprowadzenia: 2021-01-26 1507
  Data upublicznienia: 2021-01-26
  Art. czytany: 64 razy

  » Zarządzenie - rozmiar: 43520 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Styczeń
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów