(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały 2004 rok
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.: „Wykonanie usługi przewozu osób podczas wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 15 października 2023 r.”
» POSTANOWIENIE NR 92/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Suchedniów
» OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 25 września 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów - zawiadomienie o wszczęciu postępowania
» Wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej w Suchedniowie
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2004 rok': 42
1  Uchwała Nr 2/I/2004 - 20 lutego 2004r.
w sprawie wprowadzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na ro...
2004-10-28 1352 Czytano:2261 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr 3/I/2004 - 20 lutego 2004r.
w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznym przeds...
2004-10-28 1350 Czytano:2278 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr 4/I/2004 - 20 lutego 2004r.
w sprawie nabycia działki na rzecz Gminy...
2004-10-28 1347 Czytano:2041 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr 5/I/2004 - 20 lutego 2004r.
w sprawie przedłuzenia umowy dzierżawy...
2004-10-28 1345 Czytano:1955 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwałą Nr 6/I/2004 - 20 lutego 2004r.
w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2004 rok...
2004-10-28 1342 Czytano:2378 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała nr 7/II/2004 - 30 marca 2004r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004r....
2004-10-28 1340 Czytano:1924 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr 8/II/2004 - 30 marca 2004r.
w sprawie utworzenia targowiska oraz określenia jego regulaminu...
2004-10-28 1336 Czytano:2067 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr 9/II/2004 - 30 marca 2004r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów...
2004-10-28 1329 Czytano:1957 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr 10/II/2004 - 30 marca 2004r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wy...
2004-10-28 1324 Czytano:1953 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr 11/2004 - 28 kwietnia 2004r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Suchedniowie za 2003 rok...
2004-10-28 1018 Czytano:1999 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr 12/III/2004 - 28 kwietnia 2004r.
w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Suchedniów prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkol...
2004-10-28 1014 Czytano:2232 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr 13/III/2004 - 28 kwietnia 2004r.
w sprawie zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie...
2004-10-28 0937 Czytano:1987 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr 14/III/2004 - 28 kwietnia 2004r.
w sprawie zmian w budżecie Gmina na 2004 rok...
2004-10-28 0935 Czytano:1923 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr 15/IV/2004 - z dnia 31 maja 2004r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 200...
2004-10-27 1436 Czytano:2150 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr 16/IV/2004 - 31 maja 2004r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004r....
2004-10-27 1422 Czytano:2319 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr 17/IV/2004 - 31 maja 2004r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć podagogów oraz nauczycieli prowad...
2004-10-27 1418 Czytano:2026 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr 18/V/2004 - 29 czerwca 2004r.
w sprawie nabycia działki na rzecz Gminy...
2004-10-27 1415 Czytano:1979 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr 19/V/2004 - 29 czerwca 2004r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowa...
2004-10-27 1412 Czytano:2376 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr 20/V/2004 - 29 czerwca 2004r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w S...
2004-10-27 1409 Czytano:2088 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr 21/V/2004 - 29 czerwca 2004r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów...
2004-10-27 1407 Czytano:1937 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr 22/V/2004 - 29 czerwca 2004r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004r....
2004-10-27 1108 Czytano:1899 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr 23/V/2004 - 29 czerwca 2004r.
w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na...
2004-10-27 1106 Czytano:2020 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr 24/V/2004 - 29 czerwca 2004r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie...
2004-10-27 1100 Czytano:2012 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr 25/VI/2004 - 30 sierpnia 2004r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004r....
2004-10-27 1050 Czytano:2358 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr 26/VI/04 - 30 sierpnia 2004r.
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego...
2004-10-22 1454 Czytano:2282 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr 27/VI/2004 - 30 sierpnia 2004r.
w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej...
2004-10-22 1452 Czytano:2213 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr 28/VI/2004 - 30 sierpnia 2004r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych...
2004-10-22 1449 Czytano:2189 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr 29/VII/2004 - 1 października 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suchedniów do opracowania, wdrożenia i realizac...
2004-10-22 1402 Czytano:2494 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr 30/VII/2004 - 1 października 2004r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...
2004-10-22 1400 Czytano:1947 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr 31/VII/2004 - 1 października 2004r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojdewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ...
2004-10-22 1358 Czytano:2212 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr 32/VII/2004 - 1 października 2004r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004r....
2004-10-22 1345 Czytano:2096 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr 33/VII/04 - 1 października 2004r.
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przeniesienia siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań...
2004-10-22 1339 Czytano:2236 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr 34/VII/04 - 1 października 2004r.
ww sprawie powołania Rady Programowej przy Redakcji 'Gazety Suchedniowskiej'...
2004-10-22 0928 Czytano:2019 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr 35/VIII/2004 - z dnia 17 listopada 2004r.
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok...
2004-11-24 1045 Czytano:2013 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr 36/VIII/04 - z dnia 17 listopada 2004r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej ustalenia diet dla przewodniczących organu wykonawczego jedno...
2004-11-24 1057 Czytano:2035 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr 37/VIII/04 - z dnia 17 listopada 2004r.
w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna będącej podstawą do obliczenia wysokości podatku le�...
2004-11-24 1113 Czytano:2099 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr 38/VIII/04 - z dnia 17 listopada 2004r.
w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta, będącej podstawą do obliczenia wysokości podatku rolnego ...
2004-11-24 1117 Czytano:2464 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr 39/VIII/04 - z dnia 17 listopada 2004r.
w sprawie ustanowienia obelisku poświęconego Gustawowi Herlingowi - Grudzińskiemu...
2004-11-24 1120 Czytano:2345 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr 40/IX/04 - z dnia 14 grudnia 2004r.
w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Suchedniów oraz Planu Gospodarki odpada...
2004-12-20 1422 Czytano:2091 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr 41/IX/04 - z dnia 14 grudnia 2004r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 200...
2004-12-20 1435 Czytano:2023 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr 42/IX/04 - z dnia 14 grudnia 2004r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004r....
2004-12-20 1449 Czytano:1933 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr 43/IX/04 - z dnia 14 grudnia 2004r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty administracyjnej i podatku od posi...
2004-12-21 0900 Czytano:2034 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2004 rok
Uchwały 2005 rok
Uchwały 2006 rok
Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012 rok
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014r. - Kadencja 2014-2018
Uchwały 2015 rok
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały 2018r. - Kadencja 2018-2023
Opinie do uchwał
Projekty uchwał
Uchwały 2019 rok
Uchwały 2020 rok
Uchwały 2021 rok
Uchwały 2022 rok
Uchwały 2023 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie wprowadzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004
» w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznym przedszkolu, prowadzonych przez Gminę Suchedniów
» w sprawie nabycia działki na rzecz Gminy
» w sprawie przedłuzenia umowy dzierżawy
» w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2004 rok
» w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004r.
» w sprawie utworzenia targowiska oraz określenia jego regulaminu
» w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów
» w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku
» w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Suchedniowie za 2003 rok
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów