(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.) z dnia 22.11.2022 r.
» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Sportu i Rekreacji
» Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2023 - 2038
» Projekt budżetu Gminy Suchedniów na 2023 r.
» Załącznik graficzny do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru kopalni „Baranów” w Suchedniowie
 • Władze
 • Rada Miejska
 • Komisje Rady
 • Posiedzenia komisji 2018-2023
 • wrzesień 2022 r.
 • Wspólne posiedzenie 4 komisji stałych Rady Miejskiej tj. :

  Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego, Komisji Rewizyjnej

  Wspólne posiedzenie 4 komisji stałych Rady Miejskiej tj. : Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego, Komisji Rewizyjnej
  odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5.

  Rozpoczęcie obrad: godz. 15:30

  Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :

  - projektu uchwały w sprawie zmian Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnień Behawioralnych w Gminie Suchedniów na rok 2022,

  - Informacji o przygotowaniu placówek oświatowych na terenie Gminy Suchedniów do roku szkolnego 2022/2023,

  - projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów,

  - Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o:
  a) przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchedniów za I półrocze 2022 r.,
  b) kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych,
  c) przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

  - projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2022-2038,

  - projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2022,

  - projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


  Data wprowadzenia: 2022-09-23 1221
  Data upublicznienia: 2022-09-23
  Art. czytany: 188 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mariusz Ślusarczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów