(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.: „Wykonanie usługi przewozu osób podczas wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 15 października 2023 r.”
» POSTANOWIENIE NR 92/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Suchedniów
» OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 25 września 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów - zawiadomienie o wszczęciu postępowania
» Wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej w Suchedniowie
 • Ogłoszenia/Obwieszczenia
 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 05.08.2022 r. Znak: GNI.6220.4.2022

  Suchedniów, dnia 05.08.2022 r.
  Znak: GNI.6220.4.2022

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 61 §4 oraz art. 49 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

  Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

  zawiadamia o wszczęciu postępowania prowadzonego na wniosek Pani Izabelli Tymrakiewicz działającą w imieniu firmy Solit 1 Sp. z o.o., ul. Żelazna 69A/25, 00 – 871 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa parku solarnego PV Suchedniów A z możliwością podziału na mniejsze instalacje o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną towarzyszącą, zlokalizowanego na działkach nr 81 i 82, obręb 05 Krzyżka, gmina Suchedniów, powiat skarżyski, gm. Suchedniów”.

  Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie w godzinach 730 – 1530 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 41 25 43 186 wew.52.

  W myśl art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
  i materiałów w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenie niniejszego obwieszczenia.

  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  Z up. Burmistrza
  Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
  mgr inż. Dariusz Miernik
  Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone w dniu 05.08.2022 r. na stronie internetowej www.suchedniow.bip.doc.pl.


  Data wprowadzenia: 2022-08-05 1405
  Data upublicznienia: 2022-08-05
  Art. czytany: 667 razy

  » Obwieszczenie - rozmiar: 15100 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mariusz Ślusarczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów