(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej i w ul. Warszawskiej w Suchedniowie
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów - zawiadomienie o wydaniu w dniu 14.09.2021 r. decyzji Nr 10/2021 znak: GNI.6733.7.2021
» Załącznik graficzny do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 3885/4 w obszarze miasta Suchedniów.
» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Rozwoju i Strategii
» Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057) z dnia 08.09.2021 r.
Uchwała Nr 29/V/2011 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Suchedniów - 'Gazociąg I'.

Z dnia: z dnia 25 maja 2011r.

mpzp - 'Gazociąg I'.

Data wprowadzenia: 2011-06-09 1108
Data upublicznienia: 2011-06-09
Art. czytany: 1305 razy

» Uchwała - rozmiar: 124976 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Zal. Nr 2 - rozmiar: 10822 bajtów
Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
» Zał. nr 1 - Rysunek planu - część A - rozmiar: 649048 bajtów
Typ pliku: image/pjpeg
» Zał. nr 1 - Rysunek planu - część B - rozmiar: 1081536 bajtów
Typ pliku: image/pjpeg
» Zał. nr 1 - Rysunek planu - część C - rozmiar: 610477 bajtów
Typ pliku: image/pjpeg
» Zał. nr 1 - Rysunek planu - część D - rozmiar: 964188 bajtów
Typ pliku: image/pjpeg
» Zał. nr 1 - Rysunek planu - część E - rozmiar: 481496 bajtów
Typ pliku: image/pjpeg
» Zał. nr 1 - Rysunek planu - część F - rozmiar: 765841 bajtów
Typ pliku: image/pjpeg
» Zał. nr 1 - Rysunek planu - część G - rozmiar: 679201 bajtów
Typ pliku: image/pjpeg
» Zał. nr 1 - Rysunek planu - część H - rozmiar: 1349157 bajtów
Typ pliku: image/pjpeg
» Zał. Nr 3 - rozmiar: 12514 bajtów
Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
ul. Fabryczna 5

Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


Dziennik Ustaw

Monitor Polski


Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

Konto:

25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

- subwencje, dotacje, dofinansowania,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z Urzędów Skarbowych,
- dochody jednostek budżetowych.


Konto

10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

- podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
-zobowiązanie pieniężne,
- opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
- dzierżawy,
- najmy, czynsz,
- zajęcie pasa drogowego,
- udostępnienie danych osobowych,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


Konto

68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

- wadia


Konto

83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

/dvqpq2981b/skrytka
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów