(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Burmistrz Miasta
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Dokumenty do pobrania
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
» Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
» ORGANIZACJA URZĘDU
» SKARBNIK MIASTA I GMINY
» SEKRETARZ MIASTA I GMINY
Ilość wiadomości z działu 'Burmistrz Miasta': 1
Burmistrz Miasta i Gminy

Na stanowisko Burmistrza został wybrany Pan Cezary Błach.


W sprawach skarg i wniosków Burmistrz przyjmuje mieszkańców w piątki
w godzinach 7.30 do 12.30.


Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Nadzoruje bezpośrednio działalność następujących komórek organizacyjnych:
1) Wydział Organizacyjny,
2) Wydział Finansowy,
3) Urząd Stanu Cywilnego,
4) obsługa prawna,
5) stanowisko ds. spraw społecznych,
6) stanowisko ds. edukacji,
7) stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
oraz następujących jednostek organizacyjnych:
1) Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Suchedniowie,
2) Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 w Suchedniowie,
3) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie,
4) Przedszkole Samorządowe w Suchedniowie.
2. Do wyłącznej kompetencji Burmistrza należy:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) ogólne kierownictwo i nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Urzędu,
3) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem
i udzielanie upoważnień w tym zakresie,
4) projektowanie i realizacja strategii rozwoju Gminy,
5) określanie polityki kadrowej i płacowej,
6) zatrudnienie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7) powoływanie i odwoływanie Zastępcy Burmistrza,
8) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
9) przedkładanie na sesji Rady sprawozdania ze swojej działalności,
10) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników oraz kadry kierowniczej Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
11) udzielanie pełnomocnictw, w tym procesowych,
12) prowadzenie gospodarki finansowej,
13) podejmowanie czynności należących do kompetencji Rady w sprawach nie cierpiących zwłoki i mogących zagrażać życiu,
14) sprawowanie ogólnego kierownictwa i nadzoru nad realizacją zadań obronnych wykonywanych przez Gminę i podległe gminne jednostki organizacyjne; pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej i Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
15) przygotowywanie projektów uchwał Rady i określanie sposobu ich wykonywania,
16) przyjmowanie interesantów w ramach skarg i wniosków,
17) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla burmistrza przepisami prawa.
3. Burmistrz wydaje:
1) decyzje indywidualne w sprawach z zakresu administracji publicznej z wyjątkiem zastrzeżonych ustawami,
2) postanowienia wydawane w toku postepowania administracyjnego,
3) zarządzenia.
4. Do wydawania decyzji administracyjnych Burmistrz może upoważnić innych pracowników Urzędu.


Data wprowadzenia: 2023-03-22 1006
Data upublicznienia:
Art. czytany: 31 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Długosz
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Rada Miejska
Burmistrz Miasta
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Ostat. 10 wiadomości:

» Burmistrz Miasta i Gminy
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów