(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Statystyka odwiedzin
Menu:
A Ochrona Danych Osobowych (RODO)
A Status Prawny
A Wydziały
A Władze
A Struktura organizacyjna
A Jednostki pomocnicze
A Jednostki podległe
A Mienie komunalne
A Budżet i finanse
A Oferty inwestycyjne
A Ogłoszenia/Obwieszczenia
A Zamówienia publiczne
A Przetargi
A Petycje
A Pożytek publiczny
A Oświadczenia majątkowe
A Rejestry i ewidencje
A Oferty pracy
A Kontakt
A Wybory i Referenda
A PROGRAMY, STRATEGIE
A OCHRONA ŚRODOWISKA
A Raport o stanie gminy
A PROGRAM REWITALIZACJI
A Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
A PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
A Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
A Instrukcja obsługi
A Kontrole zewnętrzne
A Spis Rolny 2020 r.
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
A Planowanie Przestrzenne
A Deklaracja dostępności
A Dokumenty do pobrania
A Prawo Miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy Strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Ogłoszenie o postępowaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie
A» Postępowanie na “Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Suchedniów oraz z PSZOK”.
A» Aktualizacja planu nr 7 wrzesień 2022
A» Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania pn.: Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie”
A» Wspólne posiedzenie 4 komisji stałych Rady Miejskiej tj. :
7 najczęściej czytanych wiadomości:
Wiadomości:
1 Organizacja Urzedu
wyświetleń: 22582
2 Instrukcja obslugi
wyświetleń: 17170
3 ORGANIZACJA URZĘDU
wyświetleń: 13356
4 URZĄD STANU CYWILNEGO
wyświetleń: 13220
5 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA
wyświetleń: 11808
6 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko
wyświetleń: 10804
7 Urzad Stanu Cywilnego
wyświetleń: 10605
Prawo miejscowe:
1 w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku 2006.
wyświetleń: 5854
2 w sprawie włączenia w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A w Starachowicach nieruchomości położonej w Suchedniowie przy ulicy Warszawskiej 24 i ulicy Fabrycznej 5 wchodzącej w skład terenów należących do KLEEN-TEX Polska Sp. z o.o, TECO-PARK Sp. z o.o. TELESTO Sp. z o.o,
wyświetleń: 2334
3 wsprawie zmian w budżecie na 2008 rok
wyświetleń: 2287
4 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suchedniów do opracowania, wdrożenia i realizacji wniosków w ramach programu pn. Wszechnica Informacyjna Powiatu Skarżyskiego
wyświetleń: 2275
5 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości połozonych w obrębie Ostojów gm. Suchedniów
wyświetleń: 2275
6 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
wyświetleń: 2249
7 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt
wyświetleń: 2243
Procedury:
1 WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
wyświetleń: 6686
2 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO.
wyświetleń: 3003
3 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
wyświetleń: 2755
4 DECYZJA USTALAJĄCA WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
wyświetleń: 2746
5 ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA I SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA
wyświetleń: 2654
6 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
wyświetleń: 2644
7 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI
wyświetleń: 2625
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
ul. Fabryczna 5

Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


Dziennik Ustaw

Monitor Polski


Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

Konto:

25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

- subwencje, dotacje, dofinansowania,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z Urzędów Skarbowych,
- dochody jednostek budżetowych.


Konto

10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

- podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
-zobowiązanie pieniężne,
- opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
- dzierżawy,
- najmy, czynsz,
- zajęcie pasa drogowego,
- udostępnienie danych osobowych,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


Konto

68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

- wadia


Konto

83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

/dvqpq2981b/skrytka
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów