(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały 2015 rok
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o postępowaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie
» Postępowanie na “Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Suchedniów oraz z PSZOK”.
» Aktualizacja planu nr 7 wrzesień 2022
» Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania pn.: Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie”
» Wspólne posiedzenie 4 komisji stałych Rady Miejskiej tj. :
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2015 rok': 72
1  Uchwała Nr 1 /I / 2015 - z dnia 29 stycznia 2015r
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów...
2015-02-05 1059 Czytano:1294 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR 2/I/2015 - z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2015 rok....
2015-02-05 1042 Czytano:1027 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR 3/I/2015 - z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie zamiaru przekazania przez Gminę Suchedniów prowadzenia Zespołu Szkół im. Henryka Sien...
2015-02-05 1047 Czytano:1266 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA Nr 4/I/2015 - z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok...
2015-02-05 1049 Czytano:1099 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA Nr 5/I/2015 - z dnia 29 stycznia 2015r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na rok 201...
2015-02-05 1050 Czytano:1138 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR 6/I/2015 - z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji w obrocie zorganizowanym....
2015-02-05 1053 Czytano:1090 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA Nr 7/I/2015 - z dnia 29 stycznia 2015r.
w sprawie powołania Komisji Statutowej. ...
2015-02-05 1054 Czytano:1067 razy » Przeczytaj artykuł
8   UCHWAŁA Nr 8/I/2015 - z dnia 29 stycznia 2015r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego....
2015-02-05 1103 Czytano:1111 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA Nr 9/I/2015 - z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie RAMOWEGO PLANU PRACY RADY MIEJSKIEJ na 2015 rok....
2015-02-05 1104 Czytano:1149 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA Nr 10/II/2015 - z dnia 26 lutego 2015r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Lepsza przyszłość zależy od nas” realizow...
2015-03-10 1403 Czytano:1071 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA Nr 11/II/2015 - z dnia 26 lutego 2015r.
w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciw...
2015-03-10 1404 Czytano:963 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA Nr 12/II/2015 - z dnia 26 lutego 2015r.
w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciw...
2015-03-10 1407 Czytano:1121 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA Nr 13/II/2015 - z dnia 26 lutego 2015r.
w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeci...
2015-03-10 1408 Czytano:1055 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR 14/II/2015 - z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015....
2015-03-10 1410 Czytano:988 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR 15/II/2015 - z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Suchedniów...
2015-03-10 1413 Czytano:1129 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr 16/II/2015 - z dnia 26 lutego 2015r.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich...
2015-03-10 1415 Czytano:1196 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr 17/III/2015 - z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego...
2015-04-13 1154 Czytano:1037 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA Nr 18/III/2015 - z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do p...
2015-04-13 1156 Czytano:1146 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA Nr 19/III/2015 - z dnia 25 marca 2015r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na...
2015-04-13 1204 Czytano:1297 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR 20/III/2015 - z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015....
2015-04-13 1210 Czytano:1159 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr 21/III/2015 - z dnia 25 marca 2015r.
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Suchedniowie przy ul. Dawidowicza....
2015-04-13 1212 Czytano:1086 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR 22/III/2015 - z dnia 25 marca 2015r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie...
2015-04-13 1213 Czytano:1108 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr 23/III/2015 - z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Suchedniowie...
2015-04-13 1215 Czytano:1058 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr 24/IV/2015 - z dnia 23.04.2015r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej i...
2015-05-25 0950 Czytano:1087 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwala Nr 25/IV/2015 - z dnia 23.04.2015r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 5uchedniowskiego Ośrodka Kultury' Kuź...
2015-05-25 0953 Czytano:1191 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr 26 /IV/2015 - z dnia 23 kwietnia 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów...
2015-05-25 0955 Czytano:1329 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR 27/IV/2015 - z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015....
2015-05-25 0958 Czytano:1265 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR 28/IV/2015 - z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów...
2015-05-25 1000 Czytano:1374 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR 29/IV/2015 - z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie do za...
2015-05-25 1002 Czytano:1084 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWALA NR 30/V/2015 - z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015....
2015-06-24 1434 Czytano:1053 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA Nr 31/V/2015 - z dnia 28 maja 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Suchedniów ze Związku Międzygminnego pod nazw...
2015-06-24 1437 Czytano:1241 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR 32/VI/2015 - z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie...
2015-06-24 1244 Czytano:1278 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA Nr 33/VI/2015 - z dnia 19 czerwca 2015r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu Gminy S...
2015-06-24 1246 Czytano:1081 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr 34/VI/2015 - z dnia 19 czerwca 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów za 2014 rok....
2015-06-24 1248 Czytano:1291 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA Nr 35/VI/2015 - z dnia 19 czerwca 2015r.
w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zakład Gospodarki Komunalnej w Suc...
2015-06-24 1251 Czytano:1539 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR 36/VI/2015 - z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015....
2015-06-24 1253 Czytano:979 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr 37/VI/2015 - z dnia 19 czerwca 2015r.
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników....
2015-06-24 1254 Czytano:1094 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA Nr 38/VII/2015 - z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na...
2015-07-15 1254 Czytano:1132 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA Nr 39/VII/2015 - z dnia 14 lipca 2015r.
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników...
2015-07-15 1250 Czytano:1352 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr 40/VIII/2015 - z dnia 29 lipca 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów...
2015-07-30 1328 Czytano:1179 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR 41/VIII/2015 - z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015....
2015-07-30 1330 Czytano:1385 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr 42/IX/2015 - z dnia 24 września 2015r.
w sprawie ustawienia pomnika z napisem „W Hołdzie Nauczycielom Tajnego Nauczania na Ziemi Suchedn...
2015-10-02 1142 Czytano:1042 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR 43/IX/2015 - z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych na ter...
2015-10-02 1145 Czytano:1133 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr 44/IX/2015 - z dnia 24 wrzesnia 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy...
2015-10-02 1246 Czytano:1044 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR 45/IX/2015 - z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015....
2015-10-02 1149 Czytano:1020 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr 46/IX/2015 - z dnia 24 września 2015r.
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej...
2015-10-02 1203 Czytano:1368 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr 47/IX/2015 - z dnia 24 września 2015r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Suchedniów do Zgromadzenia Członków Zwią...
2015-10-02 1205 Czytano:1011 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr 48/X/2015 - z dnia 22 października 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów...
2015-11-05 1237 Czytano:989 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR 49/X/2015 - z dnia 22 października 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015....
2015-11-05 1239 Czytano:1283 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr 50/X/2015 - z dnia 22 października 2015r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych....
2015-11-05 1246 Czytano:1003 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA Nr 51/X/2015 - z dnia 22 października 2015r.
w sprawie wyboru ławników...
2015-11-05 1259 Czytano:1074 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR 52/XI/2015 - z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie...
2015-12-02 0914 Czytano:1023 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA Nr 53/XI/2015 - z dnia 24 listopada 2015r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz pod...
2015-12-02 0916 Czytano:962 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA NR 54/XI/215 - z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia p...
2015-12-02 0919 Czytano:1008 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA NR 55/XI/2015 - z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa ...
2015-12-02 0921 Czytano:1075 razy » Przeczytaj artykuł
56  UCHWAŁA NR 56/XI/2015 - z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych....
2015-12-02 0922 Czytano:1005 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr 57/XI/2015 - z dnia 24 listopada 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów...
2015-12-02 0924 Czytano:1139 razy » Przeczytaj artykuł
58  UCHWAŁA NR 58/XI/2015 - z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015....
2015-12-02 0926 Czytano:983 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr 59/XI/2015 - z dnia 24 listopada 2015r.
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych....
2015-12-02 0959 Czytano:1029 razy » Przeczytaj artykuł
60  UCHWAŁA Nr 60/XI/2015 - z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie: zmiany Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich...
2015-12-02 1000 Czytano:985 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr 61/XII / 2015 - z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2016 - 2038....
2016-01-08 1237 Czytano:1099 razy » Przeczytaj artykuł
62  UCHWAŁA NR 62/XII/2015 - z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2016 rok...
2016-01-08 1045 Czytano:964 razy » Przeczytaj artykuł
63  U c h w a ł a Nr 63/XII/2015 - z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok...
2016-01-08 1050 Czytano:1000 razy » Przeczytaj artykuł
64  U c h w a ł a Nr 64/XII/2015 - z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na rok 201...
2016-01-08 1052 Czytano:1038 razy » Przeczytaj artykuł
65  UCHWAŁA NR 65/XII/2015 - z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru ...
2016-01-08 1056 Czytano:1028 razy » Przeczytaj artykuł
66  UCHWAŁA NR 66/XII/2015 - z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własnoś...
2016-01-08 1101 Czytano:1235 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr 67/XII/2015 - z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie zbycia majątku gminnego w postaci świadectw efektywności energetycznej...
2016-01-08 1103 Czytano:1032 razy » Przeczytaj artykuł
68  UCHWAŁA NR 68/XII/2015 - z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród...
2016-01-08 1105 Czytano:954 razy » Przeczytaj artykuł
69  Uchwała Nr 69/XII/2015 - z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów...
2016-01-08 1106 Czytano:1049 razy » Przeczytaj artykuł
70  Uchwała Nr 70 /XII/2015 - z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów...
2016-01-08 1239 Czytano:1003 razy » Przeczytaj artykuł
71  UCHWAŁA NR 71/XII/2015 - z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015....
2016-01-08 1109 Czytano:1067 razy » Przeczytaj artykuł
72  UCHWAŁA NR 72/XII/2015 - z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomo...
2016-01-08 1110 Czytano:1046 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2004 rok
Uchwały 2005 rok
Uchwały 2006 rok
Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012 rok
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014r. - Kadencja 2014-2018
Uchwały 2015 rok
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały 2018r. - Kadencja 2018-2023
Opinie do uchwał
Projekty uchwał
Uchwały 2019 rok
Uchwały 2020 rok
Uchwały 2021 rok
Uchwały 2022 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów
» w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2015 rok.
» w sprawie zamiaru przekazania przez Gminę Suchedniów prowadzenia Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie Powiatowi Skarżyskiemu
» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na rok 2015r.
» w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji w obrocie zorganizowanym.
» w sprawie powołania Komisji Statutowej.
» w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
» w sprawie RAMOWEGO PLANU PRACY RADY MIEJSKIEJ na 2015 rok.
» w sprawie: zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Lepsza przyszłość zależy od nas” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie na rok 2015.
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów