(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały 2015 rok
Menu:
A Ochrona Danych Osobowych (RODO)
A Status Prawny
A Wydziały
A Władze
A Struktura organizacyjna
A Jednostki pomocnicze
A Jednostki podległe
A Mienie komunalne
A Budżet i finanse
A Oferty inwestycyjne
A Ogłoszenia/Obwieszczenia
A Zamówienia publiczne
A Przetargi
A Petycje
A Pożytek publiczny
A Oświadczenia majątkowe
A Rejestry i ewidencje
A Oferty pracy
A Kontakt
A Wybory i Referenda
A PROGRAMY, STRATEGIE
A OCHRONA ŚRODOWISKA
A Raport o stanie gminy
A PROGRAM REWITALIZACJI
A Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
A PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
A Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
A Instrukcja obsługi
A Kontrole zewnętrzne
A Spis Rolny 2020 r.
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
A Planowanie Przestrzenne
A Deklaracja dostępności
A Dokumenty do pobrania
A Prawo Miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy Strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.) z dnia 22.11.2022 r.
A» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Sportu i Rekreacji
A» Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2023 - 2038
A» Projekt budżetu Gminy Suchedniów na 2023 r.
A» Załącznik graficzny do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru kopalni „Baranów” w Suchedniowie
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2015 rok': 72
1  Uchwała Nr 1 /I / 2015 - z dnia 29 stycznia 2015r
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów...
2015-02-05 1059 Czytano:1329 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR 2/I/2015 - z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2015 rok....
2015-02-05 1042 Czytano:1044 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR 3/I/2015 - z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie zamiaru przekazania przez Gminę Suchedniów prowadzenia Zespołu Szkół im. Henryka Sien...
2015-02-05 1047 Czytano:1305 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA Nr 4/I/2015 - z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok...
2015-02-05 1049 Czytano:1121 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA Nr 5/I/2015 - z dnia 29 stycznia 2015r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na rok 201...
2015-02-05 1050 Czytano:1165 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR 6/I/2015 - z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji w obrocie zorganizowanym....
2015-02-05 1053 Czytano:1113 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA Nr 7/I/2015 - z dnia 29 stycznia 2015r.
w sprawie powołania Komisji Statutowej. ...
2015-02-05 1054 Czytano:1095 razy » Przeczytaj artykuł
8   UCHWAŁA Nr 8/I/2015 - z dnia 29 stycznia 2015r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego....
2015-02-05 1103 Czytano:1133 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA Nr 9/I/2015 - z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie RAMOWEGO PLANU PRACY RADY MIEJSKIEJ na 2015 rok....
2015-02-05 1104 Czytano:1173 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA Nr 10/II/2015 - z dnia 26 lutego 2015r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Lepsza przyszłość zależy od nas” realizow...
2015-03-10 1403 Czytano:1091 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA Nr 11/II/2015 - z dnia 26 lutego 2015r.
w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciw...
2015-03-10 1404 Czytano:982 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA Nr 12/II/2015 - z dnia 26 lutego 2015r.
w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciw...
2015-03-10 1407 Czytano:1140 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA Nr 13/II/2015 - z dnia 26 lutego 2015r.
w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeci...
2015-03-10 1408 Czytano:1077 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR 14/II/2015 - z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015....
2015-03-10 1410 Czytano:1012 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR 15/II/2015 - z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Suchedniów...
2015-03-10 1413 Czytano:1149 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr 16/II/2015 - z dnia 26 lutego 2015r.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich...
2015-03-10 1415 Czytano:1239 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr 17/III/2015 - z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego...
2015-04-13 1154 Czytano:1058 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA Nr 18/III/2015 - z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do p...
2015-04-13 1156 Czytano:1164 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA Nr 19/III/2015 - z dnia 25 marca 2015r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na...
2015-04-13 1204 Czytano:1358 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR 20/III/2015 - z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015....
2015-04-13 1210 Czytano:1180 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr 21/III/2015 - z dnia 25 marca 2015r.
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Suchedniowie przy ul. Dawidowicza....
2015-04-13 1212 Czytano:1099 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR 22/III/2015 - z dnia 25 marca 2015r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie...
2015-04-13 1213 Czytano:1129 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr 23/III/2015 - z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Suchedniowie...
2015-04-13 1215 Czytano:1084 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr 24/IV/2015 - z dnia 23.04.2015r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej i...
2015-05-25 0950 Czytano:1109 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwala Nr 25/IV/2015 - z dnia 23.04.2015r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 5uchedniowskiego Ośrodka Kultury' Kuź...
2015-05-25 0953 Czytano:1233 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr 26 /IV/2015 - z dnia 23 kwietnia 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów...
2015-05-25 0955 Czytano:1383 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR 27/IV/2015 - z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015....
2015-05-25 0958 Czytano:1307 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR 28/IV/2015 - z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów...
2015-05-25 1000 Czytano:1415 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR 29/IV/2015 - z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie do za...
2015-05-25 1002 Czytano:1108 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWALA NR 30/V/2015 - z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015....
2015-06-24 1434 Czytano:1073 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA Nr 31/V/2015 - z dnia 28 maja 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Suchedniów ze Związku Międzygminnego pod nazw...
2015-06-24 1437 Czytano:1282 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR 32/VI/2015 - z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie...
2015-06-24 1244 Czytano:1315 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA Nr 33/VI/2015 - z dnia 19 czerwca 2015r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu Gminy S...
2015-06-24 1246 Czytano:1101 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr 34/VI/2015 - z dnia 19 czerwca 2015r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów za 2014 rok....
2015-06-24 1248 Czytano:1328 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA Nr 35/VI/2015 - z dnia 19 czerwca 2015r.
w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zakład Gospodarki Komunalnej w Suc...
2015-06-24 1251 Czytano:1612 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR 36/VI/2015 - z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015....
2015-06-24 1253 Czytano:1002 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr 37/VI/2015 - z dnia 19 czerwca 2015r.
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników....
2015-06-24 1254 Czytano:1114 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA Nr 38/VII/2015 - z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na...
2015-07-15 1254 Czytano:1152 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA Nr 39/VII/2015 - z dnia 14 lipca 2015r.
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników...
2015-07-15 1250 Czytano:1409 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr 40/VIII/2015 - z dnia 29 lipca 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów...
2015-07-30 1328 Czytano:1223 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR 41/VIII/2015 - z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015....
2015-07-30 1330 Czytano:1447 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr 42/IX/2015 - z dnia 24 września 2015r.
w sprawie ustawienia pomnika z napisem „W Hołdzie Nauczycielom Tajnego Nauczania na Ziemi Suchedn...
2015-10-02 1142 Czytano:1064 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR 43/IX/2015 - z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych na ter...
2015-10-02 1145 Czytano:1217 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr 44/IX/2015 - z dnia 24 wrzesnia 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy...
2015-10-02 1246 Czytano:1064 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR 45/IX/2015 - z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015....
2015-10-02 1149 Czytano:1037 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr 46/IX/2015 - z dnia 24 września 2015r.
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej...
2015-10-02 1203 Czytano:1435 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr 47/IX/2015 - z dnia 24 września 2015r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Suchedniów do Zgromadzenia Członków Zwią...
2015-10-02 1205 Czytano:1029 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr 48/X/2015 - z dnia 22 października 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów...
2015-11-05 1237 Czytano:1013 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR 49/X/2015 - z dnia 22 października 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015....
2015-11-05 1239 Czytano:1340 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr 50/X/2015 - z dnia 22 października 2015r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych....
2015-11-05 1246 Czytano:1020 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA Nr 51/X/2015 - z dnia 22 października 2015r.
w sprawie wyboru ławników...
2015-11-05 1259 Czytano:1096 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR 52/XI/2015 - z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie...
2015-12-02 0914 Czytano:1043 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA Nr 53/XI/2015 - z dnia 24 listopada 2015r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz pod...
2015-12-02 0916 Czytano:984 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA NR 54/XI/215 - z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia p...
2015-12-02 0919 Czytano:1026 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA NR 55/XI/2015 - z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa ...
2015-12-02 0921 Czytano:1094 razy » Przeczytaj artykuł
56  UCHWAŁA NR 56/XI/2015 - z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych....
2015-12-02 0922 Czytano:1022 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr 57/XI/2015 - z dnia 24 listopada 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów...
2015-12-02 0924 Czytano:1163 razy » Przeczytaj artykuł
58  UCHWAŁA NR 58/XI/2015 - z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015....
2015-12-02 0926 Czytano:1000 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr 59/XI/2015 - z dnia 24 listopada 2015r.
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych....
2015-12-02 0959 Czytano:1054 razy » Przeczytaj artykuł
60  UCHWAŁA Nr 60/XI/2015 - z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie: zmiany Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich...
2015-12-02 1000 Czytano:1002 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr 61/XII / 2015 - z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2016 - 2038....
2016-01-08 1237 Czytano:1132 razy » Przeczytaj artykuł
62  UCHWAŁA NR 62/XII/2015 - z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2016 rok...
2016-01-08 1045 Czytano:993 razy » Przeczytaj artykuł
63  U c h w a ł a Nr 63/XII/2015 - z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok...
2016-01-08 1050 Czytano:1022 razy » Przeczytaj artykuł
64  U c h w a ł a Nr 64/XII/2015 - z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na rok 201...
2016-01-08 1052 Czytano:1063 razy » Przeczytaj artykuł
65  UCHWAŁA NR 65/XII/2015 - z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru ...
2016-01-08 1056 Czytano:1046 razy » Przeczytaj artykuł
66  UCHWAŁA NR 66/XII/2015 - z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własnoś...
2016-01-08 1101 Czytano:1273 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr 67/XII/2015 - z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie zbycia majątku gminnego w postaci świadectw efektywności energetycznej...
2016-01-08 1103 Czytano:1049 razy » Przeczytaj artykuł
68  UCHWAŁA NR 68/XII/2015 - z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród...
2016-01-08 1105 Czytano:978 razy » Przeczytaj artykuł
69  Uchwała Nr 69/XII/2015 - z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów...
2016-01-08 1106 Czytano:1077 razy » Przeczytaj artykuł
70  Uchwała Nr 70 /XII/2015 - z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów...
2016-01-08 1239 Czytano:1030 razy » Przeczytaj artykuł
71  UCHWAŁA NR 71/XII/2015 - z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015....
2016-01-08 1109 Czytano:1090 razy » Przeczytaj artykuł
72  UCHWAŁA NR 72/XII/2015 - z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomo...
2016-01-08 1110 Czytano:1064 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
A Uchwały 2004 rok
A Uchwały 2005 rok
A Uchwały 2006 rok
A Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010
A Uchwały 2007 rok
A Uchwały 2008 rok
A Uchwały 2009 rok
A Uchwały 2010 rok
A Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014
A Uchwały 2011 rok
A Uchwały 2012 rok
A Uchwały 2013 rok
A Uchwały 2014 rok
A Uchwały 2014r. - Kadencja 2014-2018
A Uchwały 2015 rok
A Uchwały 2016 rok
A Uchwały 2017 rok
A Uchwały 2018 rok
A Uchwały 2018r. - Kadencja 2018-2023
A Opinie do uchwał
A Projekty uchwał
A Uchwały 2019 rok
A Uchwały 2020 rok
A Uchwały 2021 rok
A Uchwały 2022 rok
Ostat. 10 wiadomości:

A» w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów
A» w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2015 rok.
A» w sprawie zamiaru przekazania przez Gminę Suchedniów prowadzenia Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie Powiatowi Skarżyskiemu
A» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
A» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na rok 2015r.
A» w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji w obrocie zorganizowanym.
A» w sprawie powołania Komisji Statutowej.
A» w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
A» w sprawie RAMOWEGO PLANU PRACY RADY MIEJSKIEJ na 2015 rok.
A» w sprawie: zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Lepsza przyszłość zależy od nas” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie na rok 2015.
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów