Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

2023-02-03 0805
Art. czytany: 601 razy

okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2022

Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2022