Informacja

2020-06-15 1539
Art. czytany: 1154 razy

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1429) – Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie informuje, że z dokumentacją dotyczącą wyników kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie Miasta i Gminy, można zapoznać się w pokoju nr 107 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu.