Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.12.2019 r., znak: IR.II.746.53.2019

2019-12-12 0828
Art. czytany: 2647 razy

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.12.2019 r., znak: IR.II.746.53.2019 dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8, km od ok. 150,140 do ok. 150.305, na działce o nr ewid. 309/7, obręb ewid. 0001 Suchedniów, jednostka ewid. 261105_4 Suchedniów – miasto oraz na działkach o nr ewid. 262, 263 i 264, obręb ewid. 0001 Suchedniów, jednostka ewid. 261105_4 Suchedniów, znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji.