SOŁECTWO OSTOJÓW

2019-04-09 0849
Art. czytany: 2712 razy

Teren działania sołectwa obejmuje wieś - Ostojów

Sołtys wsi Ostojów

Marzena Kumalska


Rada Sołecka:

Tomasz Bujnowski
Regina Kuszewska
Zdzisława Połeć