SOŁECTWO MOSTKI

2019-04-05 0939
Art. czytany: 1625 razy

Teren działania sołectwa obejmuje wieś - Mostki

Sołtys wsi Mostki

Jacek Uba


Rada Sołecka:

Anna Dolęga
Barbara Herman
Jolanta Krogulec
Magdalena Sułek