INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA PETYCJI

2016-04-21 0910
Art. czytany: 4233 razy

Informacja

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014r. poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji, a także sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.
Precyzuje m.in. przedmiot i podmiot petycji, formę wniesienia petycji, zasadność petycji.

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji uregulowane zostało Zarządzeniem Nr 0050.34.2016r. Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania petycji kierowanych do organów samorządu Gminy.
Zarządzenie jest dostępne w zakładce 'Prawo Miejscowe' - Zarządzenia - Zarządzenia 2016.