A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony
» Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi ... '
» Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego Rady Miejskiej w Suchedniowie
» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie -referent Wydziału Finansowego
» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie -referent Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
 • Władze
 • Rada Miejska
 • Komisje Rady
 • Posiedzenia komisji 2018-2023
 • czerwiec 2019 r.
 • Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

  O G Ł O S Z E N I E
  posiedzenie
  Komisji Budżetu i Finansów
  Rady Miejskiej w Suchedniowie

  odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019r.
  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy

  Rozpoczęcie obrad : godz. 15:00

  Tematyka posiedzenia dotyczyć będzie m.in.:

  - projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę
  zryczałtowanego dodatku energetycznego;
  - sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego
  instytucji kultury za 2018 rok;
  - sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania
  budżetu Gminy Suchedniów za 2018 rok
  (wyrażenie przez Komisję opinii o sprawozdaniach);
  - projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowości
  budżetu Gminy Suchedniów;
  - projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr48/VII/2010
  Rady Miejskiej w Suchedniowie w sprawie trybu prac nad
  projektem uchwały budżetowej;
  - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
  Suchedniów na lata 2019 – 2038 oraz w sprawie zmian
  w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019;
  - zgłoszenia przez Komisję kandydatów do Zespołu
  ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów
  powszechnych.


  Data wprowadzenia: 2019-06-19 1129
  Data upublicznienia: 2019-06-19
  Art. czytany: 172 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mariusz Ślusarczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: za odpady komunalne, skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów