A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół z X w kadencji 2018 - 2023 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 lipca 2019 r., zwołanej w trybie § 54 ust. 2 i § 57 Statutu Gminy
» Protokół z IX w kadencji 2018 - 2023 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 czerwca 2019 r.
» Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 5 września 2019 r.
» Ogłoszenie - Spotkanie Sołectwo Ostojów
» Ogłoszenia
 • Władze
 • Rada Miejska
 • Komisje Rady
 • Posiedzenia komisji 2018-2023
 • kwiecień 2019 r.
 • Ogłoszenie - wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej- 16 kwietnia 2019r.

  O G Ł O S Z E N I E
  Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej tj.
  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5.

  Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in.:
  - Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
  - Projektu uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Suchedniów.
  - Informacji Wydziału GNI i OŚ dotycząca realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2018 r.  Data wprowadzenia: 2019-04-12 0946
  Data upublicznienia: 2019-04-12
  Art. czytany: 196 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mariusz Ślusarczyk
  Rejestr zmian:
  2019-04-12
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Mariusz Ślusarczyk
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: za odpady komunalne, skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów