A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Nabór kandydatów na rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz sprzętu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych.
» Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
» PROTOKÓŁ z XLII-ej w kadencji 2014-2018 Sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie odbytej w dniu 28 grudnia 2017 roku
» Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Berezów i w ul. Koszykowej w Suchedniowie
» Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
 • Ogłoszenia/Obwieszczenia
 • Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w roku 2018 Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom.

  Ogłoszenie

  Na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (J.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1938 z późn.zm.)

  Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2018 Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych w Gminie Suchedniów.
  Do składania ofert zaprasza się podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2018r. poz.160/

  1. Przedmiotem konkursu ofert jest przeprowadzenie szczepień przeciw pneumokokom ok. 15 dzieci, które przystąpiły do programu szczepień przeciwko pneumokokom przed rokiem 2017. Dzieci winne być zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Suchedniów.
  2. Gmina Suchedniów pokryje 50 % kosztów szczepień. Pozostałe 50 % kosztów pokryją rodzice szczepionych dzieci.
  3. Wymagania stawiane oferentom:
  1) dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, zapewniającą prawidłową realizację programu,
  2) dysponowanie lokalem na terenie Gminy Suchedniów, spełniającym wymogi do realizacji programu, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r. poz.739)
  3) dysponowanie odpowiednim sprzętem medycznym niezbędnym przy realizacji programu.

  4. Czas realizacji programu: luty – grudzień 2018r.
  5. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs ofert – szczepienia przeciw pneumokokom” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5 w terminie do 19.02.2018r. do godz. 15ºº. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  6. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz formularz ofertowy można pobrać osobiście w pok. 203 (tel. 041 25 43 250, wew.61) lub ze strony internetowej: www.suchedniow.bip.doc.pl.
  Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.


  Burmistrz Miasta i Gminy

  Cezary Błach  Data wprowadzenia: 2018-02-02 1502
  Data upublicznienia: 2018-02-02
  Art. czytany: 72 razy

  » Ogłoszenie - rozmiar: 89600 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek 8:00- 16:00
  Wtorek-Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunek bankowy Gminy:
  Bank Spółdzielczy Suchedniów


  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001  Od 1 stycznia 2017r. zmianie ulega rachunek bankowy Gminy

  Numer nowego rachunku:
  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów