Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów dnia 02.09.2019 r.

2019-09-04 1407
Art. czytany: 229 razy

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów zawiadamia o zakończeniu postępowania prowadzonego na wniosek Zgromadzenia Sióstr
Najświętszego Imienia Jezus pod opieką Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, ul. Smoleńska 31,01-698 Warszawa w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły z przeznaczeniem na dom opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi budynku zlokalizowanego na części działek
o nr ewid. 2056/3, 2056/4 i 2056/13 przy ul. Kieleckiej w Suchedniowie.