Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego- 18.06.2018r.

2018-06-14 1256
Art. czytany: 422 razy

Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego Rady Miejskiej w Suchedniowie odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie

Rozpoczęcie obrad : godz. 08:30

Tematyka posiedzenia dotyczyć będzie m.in.:
- Przygotowania Gminy Suchedniów do sezonu letniego 2018 (OSiR),
- Wykonania budżetu Gminy Suchedniów za 2017 rok
-sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchedniów za 2017 rok,
- Projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu,
- Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – projekt,
- Informacji na temat inwestycji w roku 2018 zgodnie z założeniami budżetowymi, oraz innymi nie ujętymi w budżecie,
- Informacji o kosztach zimowego utrzymania dróg po sezonie 2017/2018.