Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 12.02.2018r.

2018-02-09 1158
Art. czytany: 411 razy

O G Ł O S Z E N I E

posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Suchedniowie odbędzie się w dniu 12 lutego 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy ul. Fabryczna 5

Rozpoczęcie obrad : godz. 15:00

Tematyka posiedzenia dotyczyć będzie m.in.:
- sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów w 2017 roku,
- projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Suchedniów przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania,
- przyjęcie projektu Planu Pracy Komisji na rok 2018 i przyjęcia projektu Planu Pracy Rady Miejskiej na rok 2018 (zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Suchedniowie oraz planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2018 r.)